Κεχαγιάς Γρηγόρης
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το Τεχνικό Γραφείο του Γρηγόρη Κεχαγιά, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998, αποτελεί ένα γραφείο μελετών, επιβλέψεων, εφαρμογών και κατασκευής τεχνικών έργων, το οποίο δραστηριοποιείται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με έδρα τα Γιαννιτσά. 
Ειδικεύεται στο σχεδιασμό,  μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη και διαχείριση έργων.
Επίσης στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση και την αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων και ακινήτων.
Αναλαμβάνει την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων με εξειδικευμένα συνεργεία και έμπειρο προσωπικό.